Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

86

3 960

5,8

9 250

36 600

6,2

Uppsala

207

4 320

2,3

31 960

137 900

2,3

Södermanlands

120

4 320

3,3

11 810

51 000

4,2

Östergötlands

208

4 500

4,1

17 010

76 600

4,5

Jönköpings

69

3 240

5,2

6 820

22 100

5,7

Kronobergs

43

3 830

4,3

2 680

10 300

4,5

Kalmar

132

3 600

3,3

14 460

52 000

3,3

Gotlands

138

3 900

3,3

14 400

56 200

4,6

Blekinge

60

3 500

6,1

4 080

14 300

6,8

Skåne

530

5 460

1,6

85 520

467 300

1,6

Hallands

147

4 790

2,4

21 460

102 700

3,8

Västra Götalands

345

4 100

2,9

46 520

190 800

3,2

Värmlands

100

3 680

5,1

12 140

44 600

5,2

Örebro

139

4 360

3,3

18 520

80 800

3,3

Västmanlands

171

4 160

3,1

25 320

105 400

3,1

Dalarnas

72

3 210

5,1

12 190

39 200

5,1

Gävleborgs

72

2 420

5,2

11 480

27 800

7,9

Västernorrlands

42

1 860

4,8

4 320

8 000

5,7

Jämtlands

45

2 400

2,9

1 940

4 700

5,9

Västerbottens

54

2 350

4,9

10 340

24 300

5,0

Norrbottens

34

2 240

6,1

4 050

9 100

7,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

471

5 720

1,3

70 120

401 300

1,5

Götalands mellanbygder

421

4 170

2,0

53 560

223 500

2,2

Götalands norra slättbygder

424

4 510

2,5

46 840

211 300

3,0

Svealands slättbygder

767

4 260

1,4

101 280

431 800

1,5

Götalands skogsbygder

314

3 660

3,2

39 680

145 400

3,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

188

3 090

3,5

22 570

69 800

4,4

Nedre Norrland

140

2 360

4,7

17 600

41 600

5,3

Övre Norrland

89

2 320

4,0

14 460

33 600

4,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

2003

2 747

4 190

0,8

357 770

1 499 700

0,9

2002

2 950

4 290

0,8

403 290

1 730 300

0,9

2001

2 773

4 090

0,9

385 690

1 577 000

0,9

2000

2 872

3 920

0,9

396 790

1 555 400

0,9


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2004 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.