Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

70

3 730

5,0

5 710

21 300

5,0

Uppsala

129

4 040

5,2

8 600

34 700

5,2

Södermanlands

132

3 500

8,0

10 730

37 600

8,4

Östergötlands

151

4 090

3,6

10 540

43 100

3,6

Jönköpings

69

3 360

4,5

6 220

20 900

10,9

Kronobergs

52

4 080

3,6

4 690

19 200

3,6

Kalmar

55

3 890

6,0

4 420

17 200

16,7

Gotlands

53

3 670

4,2

2 130

7 800

5,1

Blekinge

40

3 800

8,0

1 160

4 400

15,8

Skåne

203

5 160

3,2

11 750

60 700

3,5

Hallands

108

4 690

2,7

10 680

50 100

3,2

Västra Götalands

430

3 950

2,6

65 700

259 300

2,7

Värmlands

110

2 840

8,4

11 990

34 100

8,5

Örebro

132

3 980

4,2

13 000

51 800

4,2

Västmanlands

160

3 790

5,2

15 240

57 800

6,0

Dalarnas

55

3 310

10,8

3 580

11 800

10,8

Gävleborgs

54

2 280

14,5

4 450

10 100

15,3

Västernorrlands

8

..

..

490

..

..

Jämtlands

6

..

..

140

..

..

Västerbottens

20

1 990

16,9

1 220

2 400

28,4

Norrbottens

12

..

..

830

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

209

5 290

2,6

14 070

74 400

2,7

Götalands mellanbygder

160

4 280

6,1

8 000

34 200

9,4

Götalands norra slättbygder

448

4 120

2,5

52 500

216 500

2,5

Svealands slättbygder

669

3 780

2,8

57 160

216 300

2,9

Götalands skogsbygder

311

3 720

2,8

38 280

142 300

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

173

2 980

5,1

16 960

50 500

5,5

Nedre Norrland

47

2 170

16,1

3 980

8 600

17,1

Övre Norrland

32

2 090

13,9

1 940

4 100

20,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

2003

2 372

3 960

1,2

274 880

1 089 500

1,3

2002

2 412

4 050

1,2

287 680

1 167 000

1,3

2001

2 249

3 510

1,3

271 620

952 500

1,4

2000

2 413

3 910

1,0

290 820

1 137 700

1,0


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2004 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.