Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

1 060

..

..

Uppsala

17

..

..

960

..

..

Södermanlands

64

5 720

2,4

3 040

17 400

2,4

Östergötlands

164

6 050

1,8

8 780

53 100

1,8

Jönköpings

43

4 480

2,8

1 180

5 300

4,6

Kronobergs

28

4 610

1,8

820

3 800

1,8

Kalmar

85

4 500

3,0

4 470

20 100

3,0

Gotlands

90

4 290

3,3

4 020

17 200

3,6

Blekinge

27

4 180

6,0

1 000

4 200

6,0

Skåne

78

5 850

2,4

4 980

29 200

2,4

Hallands

67

5 760

2,7

3 670

21 100

2,7

Västra Götalands

184

5 540

1,8

12 560

69 600

1,8

Värmlands

34

5 740

2,6

1 480

8 500

2,6

Örebro

23

5 300

3,9

1 210

6 400

3,9

Västmanlands

15

..

..

650

..

..

Dalarnas

3

..

..

80

..

..

Gävleborgs

2

..

..

50

..

..

Västernorrlands

4

..

..

70

..

..

Jämtlands

2

..

..

..

..

..

Västerbottens

2

..

..

50

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

97

6 020

2,2

5 170

31 100

2,2

Götalands mellanbygder

199

4 500

2,0

10 340

46 500

2,1

Götalands norra slättbygder

267

5 990

1,3

16 880

101 100

1,3

Svealands slättbygder

161

5 630

1,4

7 940

44 700

1,4

Götalands skogsbygder

173

4 960

2,3

7 320

36 300

2,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

45

5 060

3,5

2 310

11 700

3,5

Nedre Norrland

7

..

..

120

..

..

Övre Norrland

2

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

2003

930

4 580

0,9

44 350

202 700

0,9

2002

723

5 480

0,9

30 600

167 400

1,0

2001

821

4 360

1,5

39 600

172 500

1,5

2000

751

4 550

1,3

40 690

185 100

1,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2004 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.