Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent 1)

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

570

..

..

Uppsala

23

3 450

6,2

1 620

5 600

13,5

Södermanlands

21

3 150

8,9

980

3 100

9,3

Östergötlands

33

3 570

4,8

2 150

7 700

13,3

Jönköpings

35

3 650

4,3

1 570

5 700

14,2

Kronobergs

13

..

..

480

..

..

Kalmar

14

..

..

1 040

..

..

Gotlands

6

..

..

..

..

..

Blekinge

1

..

..

..

..

..

Skåne

16

..

..

1 060

..

..

Hallands

13

..

..

860

..

..

Västra Götalands

106

3 770

3,2

8 960

33 800

5,9

Värmlands

13

..

..

680

..

..

Örebro

12

..

..

520

..

..

Västmanlands

10

..

..

710

..

..

Dalarnas

9

..

..

320

..

..

Gävleborgs

14

..

..

620

..

..

Västernorrlands

9

..

..

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

..

..

..

Västerbottens

16

..

..

..

..

..

Norrbottens

8

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

21

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

92

3 920

3,7

6 770

26 600

5,9

Svealands slättbygder

77

3 260

4,1

4 600

15 000

7,2

Götalands skogsbygder

100

3 400

2,8

6 910

23 500

9,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

37

3 070

7,6

1 800

5 500

10,8

Nedre Norrland

20

..

..

..

..

..

Övre Norrland

24

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

2003

388

3 470

1,8

27 800

96 500

2,7

2002

420

3 540

1,8

26 010

92 000

3,5

2001

393

3 190

3,3

26 510

84 600

3,3

2000

340

3 430

3,2

31 770

109 000

3,2


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 och där medelfelet är högre än 35 procent utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2004 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.