Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2005. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

3 660

3,1

720

5,5

2 600

3,1

64

Uppsala

66

3 830

2,1

1 980

8,8

7 600

2,1

60

Södermanlands

53

3 540

2,5

1 490

6,7

5 300

2,5

62

Östergötlands

56

3 940

1,9

1 980

4,5

7 800

1,9

59

Jönköpings

5

..

..

110

14,2

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

20

6,9

..

..

..

Kalmar

7

..

..

110

1,1

..

..

..

Gotlands

19

..

..

450

6,8

..

..

..

Blekinge

4

..

..

20

0,8

..

..

..

Skåne

13

..

..

340

0,4

..

..

..

Hallands

10

..

..

290

4,9

..

..

..

Västra Götalands

51

2 890

3,7

3 200

6,1

9 300

3,7

45

Värmlands

8

..

..

200

10,7

..

..

..

Örebro

8

..

..

170

2,1

..

..

..

Västmanlands

46

3 700

2,6

1 280

12,8

4 700

2,6

63

Dalarnas

8

..

..

120

12,6

..

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

8,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

370

0,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

30

3 110

3,4

750

2,1

2 300

3,4

49

Götalands norra slättbygder

88

3 370

2,7

4 390

5,0

14 800

2,7

51

Svealands slättbygder

199

3 660

1,2

5 720

7,5

21 000

1,2

61

Götalands skogsbygder

36

2 870

7,0

840

7,3

2 400

11,5

51

Mellersta Sveriges skogsb

18

..

..

410

7,7

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

20

12,5

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

385

3 440

1,4

12 480

4,2

42 900

1,6

51

2004

416

3 740

1,2

14 140

4,0

52 800

1,2

59

2003

324

3 060

1,2

14 190

3,9

43 500

1,2

54


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.