Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2005. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

86

3 960

5,8

8 690

Uppsala

205

4 370

2,4

30 920

Södermanlands

119

4 340

3,3

11 220

Östergötlands

207

4 500

4,1

16 450

Jönköpings

63

3 720

6,7

5 830

Kronobergs

43

3 930

5,3

2 410

Kalmar

132

3 600

3,3

13 840

Gotlands

138

3 920

3,3

13 370

Blekinge

59

3 520

6,2

3 960

Skåne

528

5 490

1,5

84 260

Hallands

147

4 820

2,4

20 800

Västra Götalands

337

4 270

2,9

43 720

Värmlands

96

3 900

5,3

10 910

Örebro

137

4 400

3,4

18 240

Västmanlands

170

4 190

3,2

24 570

Dalarnas

65

3 390

6,5

10 870

Gävleborgs

62

2 720

7,3

9 360

Västernorrlands

31

2 590

9,0

2 930

Jämtlands

33

3 320

8,1

870

Västerbottens

46

2 590

5,8

8 810

Norrbottens

29

2 390

6,7

3 050

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

471

5 730

1,3

69 180

Götalands mellanbygder

419

4 200

2,0

51 610

Götalands norra slättbygder

419

4 640

2,4

44 860

Svealands slättbygder

759

4 310

1,5

97 500

Götalands skogsbygder

304

3 820

3,3

36 460

Mellersta Sveriges skogsb

176

3 290

3,9

20 170

Nedre Norrland

109

2 850

6,0

13 140

Övre Norrland

76

2 530

4,6

11 880

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2005

2 733

4 380

0,9

344 780

2004

2 607

4 400

0,8

364 240

2003

2 541

4 270

0,9

337 600


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.