Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2005. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

2 450

5,1

780

13,6

1 900

13,9

66

Uppsala

51

2 670

6,3

1 240

14,4

3 300

6,3

66

Södermanlands

56

2 310

5,8

1 750

16,3

4 000

7,0

59

Östergötlands

61

2 850

3,9

1 400

13,2

4 000

9,0

69

Jönköpings

21

2 110

11,3

1 000

16,1

2 100

14,9

56

Kronobergs

9

..

..

270

5,8

..

..

..

Kalmar

15

..

..

320

7,2

..

..

..

Gotlands

17

..

..

410

19,3

..

..

..

Blekinge

11

..

..

120

10,7

..

..

..

Skåne

28

3 440

4,0

520

4,5

1 800

12,7

66

Hallands

20

2 960

8,6

520

4,9

1 500

9,7

61

Västra Götalands

105

1 920

4,8

11 190

17,0

21 500

5,5

43

Värmlands

56

1 720

5,8

3 870

32,3

6 700

6,8

54

Örebro

28

2 610

11,7

1 200

9,2

3 100

11,7

60

Västmanlands

79

2 170

4,1

2 730

17,9

5 900

5,2

51

Dalarnas

31

2 480

9,7

890

24,9

2 200

14,2

61

Gävleborgs

23

1 850

15,4

1 270

28,6

2 400

18,8

61

Västernorrlands

10

..

..

270

55,3

..

..

..

Jämtlands

3

..

..

100

67,3

..

..

..

Västerbottens

10

..

..

470

39,0

..

..

..

Norrbottens

3

..

..

170

20,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

350

2,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

49

2 620

7,1

990

12,4

2 600

8,9

60

Götalands norra slättbygder

113

2 100

4,8

7 800

14,9

16 400

5,4

46

Svealands slättbygder

254

2 270

2,6

9 600

16,8

21 800

3,0

56

Götalands skogsbygder

94

2 030

6,5

5 700

14,9

11 600

8,1

50

Mellersta Sveriges skogsb

87

1 960

6,9

4 000

23,5

7 800

7,8

57

Nedre Norrland

32

1 690

15,2

1 370

34,5

2 300

19,7

58

Övre Norrland

13

..

..

640

32,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

661

2 120

2,2

30 460

15,8

64 700

2,7

50

2004

676

2 600

2,4

34 210

15,2

88 900

2,4

59

2003

566

2 430

2,3

30 960

11,3

75 200

2,8

58


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.