Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2005. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

70

3 730

5,0

4 780

Uppsala

127

4 070

5,2

7 380

Södermanlands

130

3 900

11,1

8 920

Östergötlands

149

4 120

3,7

8 930

Jönköpings

63

3 740

6,4

5 090

Kronobergs

52

4 130

3,7

4 310

Kalmar

55

3 900

6,0

3 930

Gotlands

51

3 740

4,3

1 710

Blekinge

39

3 810

7,9

1 030

Skåne

200

5 210

3,3

11 010

Hallands

107

4 850

3,6

10 080

Västra Götalands

399

4 460

2,2

54 080

Värmlands

100

3 170

9,4

7 850

Örebro

126

4 310

4,4

11 790

Västmanlands

156

4 230

4,6

12 480

Dalarnas

52

4 080

10,2

2 610

Gävleborgs

43

3 050

20,4

3 010

Västernorrlands

5

..

..

170

Jämtlands

5

..

..

60

Västerbottens

16

..

..

720

Norrbottens

9

..

..

550

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

207

5 400

3,0

13 660

Götalands mellanbygder

156

4 360

6,0

6 840

Götalands norra slättbygder

424

4 540

2,0

44 340

Svealands slättbygder

651

4 050

3,1

47 280

Götalands skogsbygder

295

4 060

2,8

31 880

Mellersta Sveriges skogsb

159

3 450

5,6

12 690

Nedre Norrland

37

3 890

23,1

2 320

Övre Norrland

25

2 820

20,5

1 180

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2005

1 954

4 220

1,4

159 920

2004

1 804

4 420

1,3

189 600

2003

2 102

4 190

1,1

242 420


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.