Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2005. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

100

9,3

..

..

..

Uppsala

6

..

..

200

21,0

..

..

..

Södermanlands

24

4 270

1,8

390

12,8

1 700

1,8

72

Östergötlands

37

3 820

2,8

790

9,0

3 000

3,7

62

Jönköpings

15

..

..

260

22,1

..

..

..

Kronobergs

4

..

..

60

7,4

..

..

..

Kalmar

11

..

..

270

6,1

..

..

..

Gotlands

18

..

..

200

5,0

..

..

..

Blekinge

1

..

..

0

0,2

..

..

..

Skåne

13

..

..

190

3,8

..

..

..

Hallands

9

..

..

120

3,2

..

..

..

Västra Götalands

32

3 490

4,0

1 280

10,2

4 500

5,1

59

Värmlands

5

..

..

90

6,2

..

..

..

Örebro

3

..

..

50

3,8

..

..

..

Västmanlands

3

..

..

80

12,4

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

10

11,8

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

18,9

..

..

..

Västernorrlands

2

..

..

20

24,0

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

10

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

180

3,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

35

3 360

3,8

460

4,5

1 500

7,0

72

Götalands norra slättbygder

48

3 910

2,1

1 480

8,8

5 800

3,7

63

Svealands slättbygder

45

4 290

3,7

860

10,8

3 700

3,7

74

Götalands skogsbygder

40

3 160

5,1

920

12,5

2 900

5,1

59

Mellersta Sveriges skogsb

13

..

..

200

8,6

..

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

20

19,7

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

194

3 750

1,8

4 120

8,2

15 400

2,2

67

2004

228

3 670

1,7

4 880

9,4

17 900

1,7

69

2003

186

3 090

1,2

4 120

9,3

12 800

1,2

66


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.