Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2005. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersök-ta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

960

Uppsala

15

..

..

760

Södermanlands

62

5 930

2,8

2 650

Östergötlands

162

6 110

1,8

7 960

Jönköpings

39

5 240

7,4

930

Kronobergs

28

4 630

1,8

760

Kalmar

84

4 690

3,6

4 190

Gotlands

87

4 400

3,3

3 780

Blekinge

27

4 180

6,0

1 000

Skåne

76

5 940

2,4

4 790

Hallands

67

5 760

2,7

3 550

Västra Götalands

170

5 950

2,2

11 220

Värmlands

33

5 760

2,6

1 390

Örebro

23

5 300

3,9

1 160

Västmanlands

15

..

..

570

Dalarnas

3

..

..

70

Gävleborgs

2

..

..

40

Västernorrlands

4

..

..

40

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

50

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

97

6 020

2,2

5 000

Götalands mellanbygder

194

4 660

2,2

9 820

Götalands norra slättbygder

259

6 210

1,6

15 310

Svealands slättbygder

156

5 770

1,6

7 070

Götalands skogsbygder

161

5 350

2,7

6 410

Mellersta Sveriges skogsb

44

5 090

3,6

2 110

Nedre Norrland

5

..

..

80

Övre Norrland

2

..

..

50

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2005

918

5 610

0,9

45 850

2004

884

5 350

0,8

47 010

2003

828

4 720

0,9

40 330


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.