Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2005. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

340

59,8

..

..

..

Uppsala

22

2 570

4,0

670

41,7

1 700

15,9

61

Södermanlands

17

..

..

310

31,8

..

..

..

Östergötlands

19

..

..

550

25,6

..

..

..

Jönköpings

7

..

..

240

15,3

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

160

32,4

..

..

..

Kalmar

8

..

..

100

9,7

..

..

..

Gotlands

16

..

..

240

86,9

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

0,0

-

-

-

Skåne

15

..

..

450

42,2

..

..

..

Hallands

7

..

..

190

21,5

..

..

..

Västra Götalands

50

2 790

4,0

2 760

30,8

7 700

12,6

65

Värmlands

8

..

..

310

46,2

..

..

..

Örebro

6

..

..

180

33,7

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

230

33,0

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

150

46,2

..

..

..

Gävleborgs

10

..

..

260

42,1

..

..

..

Västernorrlands

3

..

..

110

48,5

..

..

..

Jämtlands

2

..

..

100

100,0

..

..

..

Västerbottens

4

..

..

100

23,4

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

110

93,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

230

33,7

..

..

..

Götalands mellanbygder

28

3 310

2,3

510

46,7

1 700

15,7

80

Götalands norra slättbygder

42

2 800

3,2

1 850

27,4

5 200

13,3

63

Svealands slättbygder

67

2 450

2,7

1 710

37,2

4 200

9,1

66

Götalands skogsbygder

45

2 840

4,8

1 860

27,0

5 300

18,0

72

Mellersta Sveriges skogsb

25

2 340

8,1

930

51,4

2 200

13,9

67

Nedre Norrland

12

..

..

400

57,8

..

..

..

Övre Norrland

8

..

..

220

38,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

233

2 630

2,2

7 510

32,1

19 700

7,2

65

2004

215

2 820

2,2

10 650

49,1

30 000

2,4

71

2003

213

2 650

2,1

6 860

24,7

18 200

7,5

70


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.