Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2005. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

210

Uppsala

19

..

..

850

Södermanlands

19

..

..

660

Östergötlands

31

3 960

9,6

1 540

Jönköpings

31

4 940

9,2

1 030

Kronobergs

13

..

..

340

Kalmar

14

..

..

850

Gotlands

6

..

..

140

Blekinge

1

..

..

0

Skåne

12

..

..

630

Hallands

13

..

..

740

Västra Götalands

97

4 310

4,3

6 100

Värmlands

9

..

..

290

Örebro

10

..

..

330

Västmanlands

9

..

..

520

Dalarnas

8

..

..

140

Gävleborgs

6

..

..

240

Västernorrlands

4

..

..

50

Jämtlands

1

..

..

10

Västerbottens

13

..

..

290

Norrbottens

6

..

..

40

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

590

Götalands mellanbygder

17

..

..

580

Götalands norra slättbygder

86

4 430

5,1

4 640

Svealands slättbygder

68

3 700

4,7

2 710

Götalands skogsbygder

91

3 950

4,8

4 900

Mellersta Sveriges skogsb

29

3 510

7,9

961

Nedre Norrland

9

..

..

190

Övre Norrland

19

..

..

320

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2005

333

4 010

2,7

15 130

2004

233

3 950

1,9

12 790

2003

267

3 770

2,3

19 320


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.