Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Ärter. Skörd 2005. Ekologisk odling

9a. Peas. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

120

13,4

..

..

..

Uppsala

37

2 260

1,3

530

19,1

1 200

1,7

71

Södermanlands

35

1 560

1,4

680

32,2

1 100

1,7

66

Östergötlands

38

2 410

1,8

610

12,1

1 500

1,8

82

Jönköpings

1

..

..

10

22,4

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

10,6

..

..

..

Kalmar

7

..

..

80

8,5

..

..

..

Gotlands

16

..

..

250

21,1

..

..

..

Blekinge

2

..

..

20

34,1

..

..

..

Skåne

16

..

..

200

7,1

..

..

..

Hallands

3

..

..

40

8,7

..

..

..

Västra Götalands

45

2 380

11,9

1 550

36,7

3 700

11,9

78

Värmlands

15

..

..

280

45,7

..

..

..

Örebro

6

..

..

60

6,4

..

..

..

Västmanlands

50

2 010

1,8

740

49,0

1 500

1,8

88

Dalarnas

15

..

..

180

58,0

..

..

..

Gävleborgs

4

..

..

40

45,2

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

42,0

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

44,5

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

100

5,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

32

1 960

2,2

440

13,1

900

3,0

72

Götalands norra slättbygder

71

2 350

10,5

1 710

20,9

4 000

10,5

78

Svealands slättbygder

146

1 940

1,1

2 390

27,0

4 600

1,1

70

Götalands skogsbygder

13

..

..

380

43,7

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

25

2 130

2,6

370

40,7

800

3,4

87

Nedre Norrland

1

..

..

10

32,6

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

297

2 120

4,5

5 400

22,4

11 400

4,5

75

2004

323

2 360

1,9

5 930

22,3

14 000

2,0

67

2003

271

2 220

1,8

5 720

23,7

12 700

2,1

63


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.