Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Ärter. Skörd 2005. Konventionell odling

9b. Peas. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

23

2 940

1,9

800

Uppsala

76

3 160

3,3

2 260

Södermanlands

64

2 350

4,2

1 410

Östergötlands

134

2 930

2,5

4 430

Jönköpings

4

..

..

30

Kronobergs

-

-

-

10

Kalmar

37

2 810

4,6

890

Gotlands

56

3 020

3,1

910

Blekinge

7

..

..

40

Skåne

85

2 760

3,1

2 660

Hallands

20

2 470

9,9

380

Västra Götalands

90

3 060

6,0

2 670

Värmlands

23

2 770

8,9

330

Örebro

40

3 220

3,7

940

Västmanlands

59

2 290

4,8

770

Dalarnas

16

..

..

120

Gävleborgs

4

..

..

40

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

63

2 970

3,4

1 870

Götalands mellanbygder

132

2 710

2,7

2 890

Götalands norra slättbygder

192

3 010

3,1

6 490

Svealands slättbygder

277

2 750

1,9

6 430

Götalands skogsbygder

31

2 940

11,1

490

Mellersta Sveriges skogsb

42

2 460

3,5

520

Nedre Norrland

1

..

..

20

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

738

2 840

1,4

18 710

2004

640

3 540

1,0

20 430

2003

613

3 530

2,2

18 230


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.