Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Åkerbönor. Skörd 2005. Ekologisk odling

10a. Field beans. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

20

78,6

..

..

..

Uppsala

5

..

..

140

100,0

..

..

..

Södermanlands

7

..

..

80

99,7

..

..

..

Östergötlands

12

..

..

330

83,8

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

50

99,1

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

2

..

..

20

99,1

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

9

..

..

360

26,5

..

..

..

Hallands

17

..

..

290

35,6

..

..

..

Västra Götalands

48

1 920

7,7

2 540

79,1

4 900

7,9

52

Värmlands

4

..

..

40

66,0

..

..

..

Örebro

2

..

..

30

98,6

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

150

100,0

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

30

100,0

..

..

..

Gävleborgs

3

..

..

50

100,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

400

25,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

6

..

..

190

44,1

..

..

..

Götalands norra slättbygder

51

2 010

7,8

2 600

80,6

5 200

8,0

55

Svealands slättbygder

27

1 790

6,4

470

95,8

800

6,4

68

Götalands skogsbygder

13

..

..

380

65,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

7

..

..

110

63,7

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

100,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

121

1 960

5,1

4 140

64,4

8 100

5,3

67

2004

116

2 420

3,1

3 870

70,3

9 400

3,1

90


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.