Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2005. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

106

5 760

2,4

12 360

Uppsala

178

6 340

3,3

20 450

Södermanlands

166

5 700

1,2

20 670

Östergötlands

286

6 670

1,2

41 720

Jönköpings

10

..

..

650

Kronobergs

10

..

..

270

Kalmar

100

6 030

2,6

10 060

Gotlands

102

5 190

2,7

6 090

Blekinge

40

6 400

5,5

1 880

Skåne

491

7 800

0,8

93 570

Hallands

74

6 440

2,7

5 710

Västra Götalands

329

6 460

1,4

49 410

Värmlands

37

5 170

7,4

1 670

Örebro

98

6 070

1,8

7 950

Västmanlands

127

5 880

1,9

8 730

Dalarnas

24

4 540

6,4

860

Gävleborgs

13

..

..

440

Västernorrlands

-

-

-

20

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

421

7 960

0,9

77 110

Götalands mellanbygder

324

6 330

1,1

34 810

Götalands norra slättbygder

522

6 660

0,9

84 170

Svealands slättbygder

696

5 960

1,2

70 690

Götalands skogsbygder

141

5 660

3,9

10 690

Mellersta Sveriges skogsb

83

5 580

2,2

4 870

Nedre Norrland

4

..

..

150

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2005

2 191

6 720

0,6

282 500

2004

2 232

6 280

0,5

335 540

2003

2 269

5 670

0,7

350 620


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.