Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Åkerbönor. Skörd 2005. Konventionell odling

10b. Field beans. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

0

Uppsala

6

..

..

0

Södermanlands

1

..

..

0

Östergötlands

10

..

..

40

Jönköpings

1

..

..

0

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

10

Gotlands

1

..

..

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

23

2 500

8,0

980

Hallands

23

2 750

5,2

520

Västra Götalands

43

3 660

11,5

710

Värmlands

6

..

..

30

Örebro

1

..

..

0

Västmanlands

6

..

..

0

Dalarnas

1

..

..

0

Gävleborgs

2

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

34

2 760

7,4

1 130

Götalands mellanbygder

9

..

..

240

Götalands norra slättbygder

45

3 660

11,5

660

Svealands slättbygder

20

2 640

18,4

50

Götalands skogsbygder

11

..

..

180

Mellersta Sveriges skogsb

5

..

..

50

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

124

2 910

6,7

2 280

2004

36

2 700

3,3

1 590


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.