Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Höstraps. Skörd 2005. Ekologisk odling

11a. Winter rape. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

0

0,7

..

..

..

Uppsala

3

..

..

20

6,5

..

..

..

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

11

..

..

160

2,8

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

40

26,5

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

3

..

..

30

2,5

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

5,6

..

..

..

Skåne

9

..

..

230

1,4

..

..

..

Hallands

10

..

..

110

13,7

..

..

..

Västra Götalands

27

1 620

4,8

980

13,2

1 600

5,0

51

Värmlands

-

-

-

10

49,4

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

2

..

..

30

47,2

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

0

100,0

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

0

100,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

160

1,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

11

..

..

180

2,9

..

..

..

Götalands norra slättbygder

35

1 650

4,2

1 030

8,3

1 700

4,4

50

Svealands slättbygder

5

..

..

60

3,5

..

..

..

Götalands skogsbygder

5

..

..

190

17,7

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

10

5,0

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

68

1 770

2,9

1 630

4,7

2 900

3,0

54

2004

56

1 970

3,3

1 240

3,3

2 400

3,3

56

2003

38

2 010

2,7

770

3,3

1 600

2,7

70


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.