Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Höstraps. Skörd 2005. Konventionell odling

11b. Winter rape. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

550

Uppsala

7

..

..

350

Södermanlands

15

..

..

590

Östergötlands

128

3 370

1,6

5 390

Jönköpings

7

..

..

120

Kronobergs

2

..

..

0

Kalmar

52

2 770

3,7

1 600

Gotlands

56

2 790

2,0

1 180

Blekinge

13

..

..

160

Skåne

302

3 410

0,8

15 940

Hallands

29

2 600

5,1

680

Västra Götalands

141

3 180

2,5

6 470

Värmlands

1

..

..

10

Örebro

11

..

..

220

Västmanlands

2

..

..

30

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

254

3 500

0,9

13 100

Götalands mellanbygder

175

2 900

1,4

6 050

Götalands norra slättbygder

246

3 280

1,7

11 320

Svealands slättbygder

53

3 060

2,2

1 740

Götalands skogsbygder

42

2 880

3,9

850

Mellersta Sveriges skogsb

10

..

..

250

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

780

3 270

0,8

33 300

2004

783

3 490

0,7

36 250

2003

543

2 880

0,8

22 590


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.