Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Vårraps. Skörd 2005. Ekologisk odling

12a. Spring rape. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

0

-

..

..

..

Uppsala

1

..

..

40

0,8

..

..

..

Södermanlands

-

-

-

10

0,2

..

..

..

Östergötlands

2

..

..

40

1,4

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

30

43,2

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

0

-

..

..

..

Kalmar

2

..

..

50

26,6

..

..

..

Gotlands

5

..

..

50

5,3

..

..

..

Blekinge

-

-

-

0

2,8

..

..

..

Skåne

-

-

-

0

0,1

..

..

..

Hallands

-

-

-

0

0,4

..

..

..

Västra Götalands

4

..

..

290

3,0

..

..

..

Värmlands

2

..

..

20

2,2

..

..

..

Örebro

-

-

-

10

0,4

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

120

2,6

..

..

..

Dalarnas

3

..

..

50

41,4

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

10

100,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

100,0

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

10

0,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

6

..

..

80

4,0

..

..

..

Götalands norra slättbygder

5

..

..

180

1,8

..

..

..

Svealands slättbygder

3

..

..

160

0,8

..

..

..

Götalands skogsbygder

4

..

..

180

8,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

4

..

..

100

9,6

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

100,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

22

530

21,0

710

1,8

400

21,0

28

2004

20

750

2,7

490

1,3

400

2,7

33

2003

15

..

..

410

1,5

..

..

..


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.