Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Vårraps. Skörd 2005. Konventionell odling

12b. Spring rape. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

58

1 830

2,0

2 860

Uppsala

118

2 050

1,6

5 490

Södermanlands

83

1 980

2,8

3 660

Östergötlands

61

1 810

4,4

2 670

Jönköpings

2

..

..

30

Kronobergs

3

..

..

30

Kalmar

8

..

..

140

Gotlands

42

1 750

3,8

850

Blekinge

12

..

..

160

Skåne

88

1 930

3,3

3 440

Hallands

36

2 310

2,3

910

Västra Götalands

178

1 740

2,7

9 110

Värmlands

21

1 820

3,8

740

Örebro

71

2 100

2,7

3 070

Västmanlands

121

1 850

1,8

4 560

Dalarnas

7

..

..

60

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

76

2 060

2,8

2 960

Götalands mellanbygder

79

1 750

4,1

1 900

Götalands norra slättbygder

195

1 750

2,6

10 020

Svealands slättbygder

465

1 960

1,0

20 080

Götalands skogsbygder

68

1 890

3,5

1 920

Mellersta Sveriges skogsb

26

1 810

3,6

910

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

909

1 890

1,0

37 770

2004

800

2 260

0,6

36 200

2003

716

1 920

0,8

26 260


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.