Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Höstrybs. Skörd 2005. Konventionell odling

13b. Winter turnip rape. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

230

Uppsala

10

..

..

280

Södermanlands

8

..

..

200

Östergötlands

-

-

-

40

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

1

..

..

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

4

..

..

130

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

1

..

..

30

Värmlands

4

..

..

10

Örebro

4

..

..

80

Västmanlands

7

..

..

100

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

100

Götalands mellanbygder

2

..

..

0

Götalands norra slättbygder

-

-

-

60

Svealands slättbygder

45

1 930

4,2

910

Götalands skogsbygder

2

..

..

40

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

0

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

52

1 940

3,9

1 130

2004

33

2 290

2,3

1 070

2003

26

1 560

5,3

740


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.