Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Vårrybs. Skörd 2005. Konventionell odling

14b. Spring turnip rape. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

150

Uppsala

10

..

..

440

Södermanlands

13

..

..

510

Östergötlands

6

..

..

320

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

3

..

..

40

Kalmar

4

..

..

100

Gotlands

8

..

..

120

Blekinge

1

..

..

0

Skåne

-

-

-

-

Hallands

5

..

..

210

Västra Götalands

25

1 760

5,6

1 360

Värmlands

32

1 150

5,2

690

Örebro

10

..

..

480

Västmanlands

14

..

..

470

Dalarnas

26

1 370

1,8

460

Gävleborgs

14

..

..

180

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

130

Götalands mellanbygder

9

..

..

120

Götalands norra slättbygder

23

1 700

5,0

1 340

Svealands slättbygder

73

1 340

3,2

2 460

Götalands skogsbygder

14

..

..

460

Mellersta Sveriges skogsb

51

1 370

4,7

1 030

Nedre Norrland

3

..

..

10

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

176

1 440

2,6

5 520

2004

195

1 790

1,6

7 160

2003

226

1 410

1,4

7 140


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.