Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2005. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

290

20,0

..

..

59

Uppsala

39

3 090

2,5

870

11,6

2 700

2,5

60

Södermanlands

22

2 710

2,4

640

18,1

1 700

2,4

60

Östergötlands

36

3 410

1,4

960

28,1

3 300

1,4

68

Jönköpings

-

-

-

10

5,1

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

18,1

..

..

..

Kalmar

5

..

..

80

8,3

..

..

..

Gotlands

7

..

..

110

5,5

..

..

..

Blekinge

2

..

..

10

1,1

..

..

..

Skåne

27

2 510

6,2

1 040

8,2

2 600

6,2

43

Hallands

19

..

..

380

11,7

..

..

..

Västra Götalands

61

2 570

3,8

3 280

47,9

8 400

3,9

55

Värmlands

6

..

..

150

22,2

..

..

..

Örebro

14

..

..

390

6,4

..

..

..

Västmanlands

64

2 460

2,0

1 710

20,4

4 200

2,0

59

Dalarnas

19

..

..

310

43,2

..

..

..

Gävleborgs

9

..

..

150

40,3

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

0,0

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

97,4

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22

3 370

3,5

640

5,4

2 200

3,5

54

Götalands mellanbygder

27

2 220

6,3

800

11,7

1 800

6,3

46

Götalands norra slättbygder

71

2 760

3,4

3 540

41,4

9 800

3,4

57

Svealands slättbygder

148

2 760

1,3

3 800

14,3

10 500

1,4

56

Götalands skogsbygder

36

2 710

5,4

730

28,3

2 000

6,3

56

Mellersta Sveriges skogsb

33

2 450

2,2

850

36,5

2 100

2,2

62

Nedre Norrland

5

..

..

20

10,8

..

..

63

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

342

2 720

1,5

10 350

17,5

28 100

1,5

53

2004

364

3 040

1,0

9 930

18,6

30 200

1,0

59

2003

254

2 940

1,3

8 560

18,2

25 200

1,5

56


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.