Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Oljelin. Skörd 2005. Konventionell odling

15b. Oil flax. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

460

Uppsala

22

1 820

2,4

890

Södermanlands

22

1 600

1,2

770

Östergötlands

95

1 770

1,9

4 250

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

70

Gotlands

2

..

..

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

19

..

..

590

Hallands

5

..

..

40

Västra Götalands

29

1 390

6,0

1 310

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

14

..

..

270

Västmanlands

11

..

..

400

Dalarnas

1

..

..

0

Gävleborgs

-

-

-

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

430

Götalands mellanbygder

13

..

..

250

Götalands norra slättbygder

114

1 670

2,4

5 240

Svealands slättbygder

76

1 640

1,4

2 750

Götalands skogsbygder

6

..

..

110

Mellersta Sveriges skogsb

10

..

..

270

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

232

1 660

1,6

9 060

2004

138

2 080

1,6

5 300

2003

93

2 040

2,4

3 240


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.