Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16a. Matpotatis. Skörd 2005. Ekologisk odling

16a. Table potatoes. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av total grödareal

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

10

9,5

..

..

..

Uppsala

2

..

..

30

11,9

..

..

..

Södermanlands

3

..

..

10

6,4

..

..

..

Östergötlands

4

..

..

30

1,4

..

..

..

Jönköpings

7

..

..

10

3,8

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

5,4

..

..

..

Kalmar

8

..

..

40

7,2

..

..

..

Gotlands

12

..

..

120

15,6

..

..

..

Blekinge

6

..

..

20

19,9

..

..

..

Skåne

12

..

..

80

1,1

..

..

..

Hallands

4

..

..

50

1,6

..

..

..

Västra Götalands

26

10 950

5,8

100

2,9

1 100

5,8

39

Värmlands

10

..

..

70

10,7

..

..

..

Örebro

3

..

..

10

1,4

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

0

2,4

..

..

..

Dalarnas

10

..

..

90

10,5

..

..

..

Gävleborgs

14

..

..

110

30,3

..

..

..

Västernorrlands

14

..

..

60

27,6

..

..

..

Jämtlands

8

..

..

50

28,8

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

30

6,4

..

..

..

Norrbottens

8

..

..

40

5,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

90

1,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

25

13 900

3,3

180

4,1

2 500

3,3

47

Götalands norra slättbygder

15

..

..

70

1,6

..

..

..

Svealands slättbygder

14

..

..

60

3,5

..

..

..

Götalands skogsbygder

28

9 320

17,2

100

7,0

900

17,2

38

Mellersta Sveriges skogsb

20

11 120

5,9

130

14,3

1 500

5,9

49

Nedre Norrland

37

10 040

6,4

250

20,8

2 500

6,4

54

Övre Norrland

13

..

..

80

6,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

162

11 200

2,7

960

4,4

10 800

2,7

39

2004

177

13 040

1,6

970

4,2

12 600

1,6

46

2003

206

10 280

1,7

1 020

4,7

10 500

1,7

39


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion.