Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Matpotatis. Skörd 2005. Konventionell odling

16b. Table potatoes. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

100

Uppsala

21

18 530

5,5

210

Södermanlands

6

..

..

100

Östergötlands

83

31 720

1,3

1 760

Jönköpings

20

25 300

10,8

290

Kronobergs

11

..

..

120

Kalmar

31

26 260

5,4

490

Gotlands

45

29 490

1,7

650

Blekinge

9

..

..

90

Skåne

341

31 750

1,3

7 120

Hallands

106

33 740

2,1

2 860

Västra Götalands

139

27 930

1,5

3 440

Värmlands

30

22 630

1,7

550

Örebro

37

27 980

2,5

780

Västmanlands

10

..

..

140

Dalarnas

40

22 210

1,8

780

Gävleborgs

27

16 510

6,9

250

Västernorrlands

17

..

..

170

Jämtlands

13

..

..

130

Västerbottens

32

16 050

3,9

460

Norrbottens

35

14 770

2,7

630

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

299

33 560

1,3

6 580

Götalands mellanbygder

207

29 480

2,0

4 240

Götalands norra slättbygder

193

29 970

0,8

4 560

Svealands slättbygder

89

25 150

2,3

1 600

Götalands skogsbygder

75

24 440

4,9

1 310

Mellersta Sveriges skogsb

50

22 530

2,3

800

Nedre Norrland

79

18 620

2,6

940

Övre Norrland

67

15 300

2,4

1 100

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

1 059

28 880

0,8

21 120

2004

1 048

28 320

0,8

22 040

2003

1 038

26 240

0,8

20 900


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.