Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Slåttervall. Första skörd 2005. Ekologisk odling

17a. Temporary grasses. First cut in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

..

..

..

..

Uppsala

11

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

19

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

28

3 130

7,4

16 180

6,3

50 700

9,7

Jönköpings

18

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

..

..

..

..

Kalmar

13

..

..

..

..

..

..

Gotlands

27

3 620

9,2

7 820

12,3

28 300

15,3

Blekinge

3

..

..

..

..

..

..

Skåne

32

3 280

11,4

12 350

8,4

40 500

14,1

Hallands

19

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

77

2 870

5,3

45 590

4,2

130 900

6,8

Värmlands

32

2 520

8,7

18 630

7,3

47 000

11,3

Örebro

12

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

7

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

17

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

16

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

23

2 270

9,9

16 690

7,0

37 900

12,1

Västerbottens

19

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

7

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

2 920

5,3

4 780

12,7

14 000

13,7

Götalands mellanbygder

46

3 250

8,4

16 900

8,8

54 900

12,2

Götalands norra slättbygder

44

3 370

7,3

21 140

8,1

71 300

10,9

Svealands slättbygder

71

2 740

6,8

42 800

4,7

117 200

8,3

Götalands skogsbygder

101

2 970

4,7

75 100

3,3

223 300

5,8

Mellersta Sveriges skogsb

42

2 490

7,9

30 220

6,6

75 100

10,3

Nedre Norrland

53

2 560

5,5

45 830

3,6

117 200

6,6

Övre Norrland

28

2 260

9,1

21 880

3,3

49 400

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

405

2 780

2,5

259 130

1,9

719 600

3,1

2004

413

2 720

2,7

220 900

2,1

601 500

3,4

2003

405

2 860

2,1

220 230

1,3

629 400

2,4


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.