Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Slåttervall. Första skörd 2005. Konventionell odling

17b. Temporary grasses. First cut in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

..

Uppsala

21

4 040

6,5

18 700

Södermanlands

19

..

..

..

Östergötlands

28

3 870

8,1

32 270

Jönköpings

26

3 890

5,6

35 850

Kronobergs

13

..

..

..

Kalmar

34

3 880

6,6

46 650

Gotlands

27

3 310

7,8

22 960

Blekinge

6

..

..

..

Skåne

68

4 080

5,1

59 590

Hallands

30

4 190

4,6

24 110

Västra Götalands

59

3 960

5,2

74 440

Värmlands

24

3 060

7,5

21 960

Örebro

18

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

..

Dalarnas

10

..

..

..

Gävleborgs

19

..

..

..

Västernorrlands

4

..

..

..

Jämtlands

7

..

..

..

Västerbottens

17

..

..

..

Norrbottens

11

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

45

4 400

6,5

28 190

Götalands mellanbygder

77

3 920

4,1

78 370

Götalands norra slättbygder

42

4 150

7,3

44 130

Svealands slättbygder

79

3 780

5,0

72 750

Götalands skogsbygder

119

3 670

3,3

164 110

Mellersta Sveriges skogsb

37

3 340

6,0

39 190

Nedre Norrland

28

3 610

8,5

41 810

Övre Norrland

30

2 900

7,2

47 070

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

457

3 720

1,9

515 380

2004

533

3 520

1,9

518 620

2003

545

3 560

1,8

539 180


Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.