Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18a. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2005. Ekologisk odling

18a. Temporary grasses. Regrowth and total production in 2005. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Ekol/konv hektarskörd, procent

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

1 060

28,9

17 200

29,6

4 200

69

67 900

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

1 830

27,7

14 300

30,3

5 450

106

42 600

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

1 320

24,9

16 300

26,3

4 600

76

56 800

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

840

14,5

38 400

15,1

3 710

60

169 300

Värmlands

950

26,3

17 600

27,2

3 470

85

64 600

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

1 270

25,3

21 500

26,7

4 520

76

76 400

Götalands norra slättbygder

1 120

28,9

23 600

30,0

4 490

69

94 900

Svealands slättbygder

1 260

13,9

53 700

14,7

3 990

75

170 900

Götalands skogsbygder

1 150

16,3

86 200

16,6

4 120

73

309 600

Mellersta Sveriges skogsb

590

25,9

17 800

26,8

3 070

65

92 900

Nedre Norrland

610

22,0

28 100

22,3

3 170

71

145 300

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

960

8,2

248 600

8,4

3 740

67

968 200

2004

920

6,8

202 800

7,1

3 640

66

804 300

2003

1 530

4,6

336 500

4,8

4 390

80

965 900


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.