Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Slåttervall. Återväxt och inbärgad vallskörd 2005. Konventionell odling

18b. Temporary grasses. Regrowth and total yield per hectare in 2005. Non-organic farming

 

Område

Återväxt,
hektar-

skörd,

kg/ha 1, 2)

Medel-

fel,

procent

Inbärgad vallskörd,

kg/ha 1, 2)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

2 070

16,9

6 110

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

2 180

20,3

6 060

Jönköpings

2 160

17,8

6 040

Kronobergs

..

..

..

Kalmar

1 800

14,6

5 670

Gotlands

1 820

12,6

5 130

Blekinge

..

..

..

Skåne

1 940

11,8

6 020

Hallands

2 900

9,8

7 090

Västra Götalands

2 220

10,6

6 180

Värmlands

1 030

25,1

4 090

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 620

14,3

7 020

Götalands mellanbygder

2 000

8,0

5 920

Götalands norra slättbygder

2 380

13,5

6 520

Svealands slättbygder

1 520

10,5

5 300

Götalands skogsbygder

1 970

7,8

5 630

Mellersta Sveriges skogsb

1 350

23,7

4 690

Nedre Norrland

820

29,5

4 440

Övre Norrland

1 680

16,6

4 580

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2005

1 820

4,5

5 540

2004

1 970

4,0

5 490

2003

1 930

3,7

5 500


Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.