Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall och betesvall. Ekologisk odling. Arealfördelning 2005, procent

19. Temporary grasses and grazings. Organic farming. Distribution of acreage in 2005, per cent

 

Område

Antal undersökta företag

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Andel betesvall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttj. vall av total vallareal, procent

Areal slåtter- och betesvall, hektar

Andel av total grödareal, procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

..

..

..

Uppsala

14

..

..

..

..

..

Södermanlands

22

71,3

19,3

9,4

17 130

43,4

Östergötlands

38

75,6

23,1

1,3

21 400

35,8

Jönköpings

18

..

..

..

..

..

Kronobergs

7

..

..

..

..

..

Kalmar

16

..

..

..

..

..

Gotlands

29

75,6

24,4

0,0

10 340

27,8

Blekinge

3

..

..

..

..

..

Skåne

39

69,2

30,8

0,1

17 850

18,7

Hallands

22

74,1

21,8

4,1

9 120

20,9

Västra Götalands

86

72,8

26,1

1,1

62 580

38,2

Värmlands

37

67,4

31,5

1,0

27 630

47,0

Örebro

16

..

..

..

..

..

Västmanlands

13

..

..

..

..

..

Dalarnas

8

..

..

..

..

..

Gävleborgs

19

..

..

..

..

..

Västernorrlands

18

..

..

..

..

..

Jämtlands

24

82,6

9,4

8,0

20 200

56,5

Västerbottens

23

87,1

12,8

0,2

12 050

24,9

Norrbottens

7

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

75,2

19,8

5,0

6 350

15,0

Götalands mellanbygder

50

71,6

28,4

0,1

23 620

20,3

Götalands norra slättbygder

53

62,4

35,8

1,9

33 890

36,2

Svealands slättbygder

85

66,9

27,7

5,5

63 980

37,7

Götalands skogsbygder

117

78,8

20,5

0,7

95 290

31,0

Mellersta Sveriges skogsb

50

69,5

29,8

0,6

43 460

42,9

Nedre Norrland

58

81,4

13,2

5,4

56 320

49,0

Övre Norrland

32

88,3

10,9

0,8

24 780

30,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2005

470

74,5

22,9

2,6

347 700

33,8

2004

478

76,3

22,0

1,7

289 490

31,0

2003

449

79,2

19,8

0,9

278 070

29,8


 

1) Andel ekologisk areal (med miljöstöd för ekologiska produktionsformer) av total slåtter- och betesvallsareal.