Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2005

Procent av grödarealen

20. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2005

Per cent of the crop area

 

Område

Spannmål

 

Raps och rybs

 

Oljelin

Procent

Procent

Procent

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0,2

 

..

2,0

 

-

..

Uppsala

1,1

0,2

 

..

0,7

 

..

0,0

Södermanlands

0,2

2,0

 

..

1,3

 

..

0,0

Östergötlands

0,2

0,7

 

..

1,1

 

..

0,0

Jönköpings

5,5

2,0

 

..

0,0

 

-

-

Kronobergs

0,4

0,1

 

..

0,0

 

-

-

Kalmar

1,2

0,2

 

..

0,4

 

..

..

Gotlands

0,1

0,2

 

..

0,3

 

..

..

Blekinge

0,1

0,3

 

..

2,3

 

-

-

Skåne

0,0

0,0

 

..

0,7

 

-

..

Hallands

0,0

0,3

 

..

1,5

 

..

..

Västra Götalands

1,1

0,5

 

15,2

1,4

 

..

7,8

Värmlands

2,5

4,7

 

12,9

2,0

 

-

-

Örebro

0,0

0,6

 

..

1,2

 

..

..

Västmanlands

0,6

0,1

 

..

1,0

 

..

..

Dalarnas

3,3

1,4

 

..

0,6

 

..

..

Gävleborgs

15,8

6,9

 

..

3,7

 

..

..

Västernorrlands

4,3

1,4

 

..

0,0

 

-

-

Jämtlands

1,4

2,2

 

-

0,0

 

-

-

Västerbottens

9,4

5,9

 

-

0,0

 

-

-

Norrbottens

6,0

4,3

 

-

0,0

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

 

..

0,6

 

..

..

Götalands mellanbygder

0,2

0,1

 

..

0,8

 

..

..

Götalands norra slättbygder

0,9

0,2

 

6,8

1,2

 

..

1,8

Svealands slättbygder

0,7

0,8

 

11,7

1,2

 

..

0,0

Götalands skogsbygder

0,9

1,1

 

..

2,7

 

-

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

3,8

2,5

 

..

0,3

 

..

..

Nedre Norrland

9,6

6,4

 

..

18,2

 

-

-

Övre Norrland

8,0

5,9

 

-

0,0

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

2,0

0,7

 

12,1

1,1

 

21,3

1,7

2004

4,3

1,3

 

13,4

0,8

 

..

4,6

2003

1,3

0,4

 

10,0

0,7

 

..

1,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2005

Procent av grödarealen

20 cont. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2005

Per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

 

Matpotatis

Procent

Procent

Procent

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

0,9

 

..

..

 

..

..

Uppsala

3,4

0,0

 

..

..

 

..

3,0

Södermanlands

3,2

2,3

 

..

..

 

..

..

Östergötlands

3,4

1,1

 

..

..

 

..

0,4

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

0,0

Kronobergs

-

..

 

-

-

 

..

..

Kalmar

..

3,2

 

-

..

 

..

3,7

Gotlands

..

0,0

 

..

..

 

..

0,9

Blekinge

..

..

 

-

-

 

..

..

Skåne

..

0,5

 

..

3,8

 

..

0,5

Hallands

..

0,0

 

..

0,0

 

..

0,3

Västra Götalands

6,5

3,1

 

6,3

0,2

 

3,6

2,0

Värmlands

..

1,8

 

..

..

 

..

0,2

Örebro

..

0,4

 

..

..

 

..

0,4

Västmanlands

0,3

1,6

 

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

1,3

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

5,2

Västernorrlands

-

..

 

-

-

 

..

..

Jämtlands

-

..

 

-

-

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

..

1,8

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

..

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

0,1

 

..

0,2

 

..

0,4

Götalands mellanbygder

0,2

1,5

 

..

..

 

4,6

0,7

Götalands norra slättbygder

6,4

2,2

 

6,3

0,2

 

..

0,9

Svealands slättbygder

2,0

1,1

 

5,8

0,0

 

..

0,7

Götalands skogsbygder

..

0,0

 

..

..

 

5,6

3,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

4,0

2,0

 

..

..

 

7,3

3,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

0,7

2,2

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

..

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

3,4

1,4

 

5,2

0,9

 

3,3

1,2

2004

6,8

2,9

 

8,7

1,2

 

5,5

1,9

2003

9,8

2,0

 

 

 

 

4,0

1,4


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).