Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2005

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

21. Cereals. Area harvested as green fodder in 2005

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

20

1,2

 

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

0

0,0

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

..

..

 

..

..

Gotlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

..

..

Skåne

..

..

 

10

0,7

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

0

0,1

 

40

1,1

 

..

..

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

10

0,8

 

..

..

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

10

0,9

 

10

2,3

Götalands norra slättbygder

0

0,1

 

10

0,3

 

20

2,3

Svealands slättbygder

20

0,4

 

70

1,9

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

70

7,6

 

20

2,3

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

120

0,9

 

160

1,6

 

60

2,3

2004

30

0,2

 

60

0,6

 

30

0,8

2003

80

0,6

 

100

1,1

 

40

1,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2005

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2005

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

150

16,4

Uppsala

-

-

 

10

1,3

 

0

0,0

Södermanlands

-

-

 

0

0,0

 

90

5,1

Östergötlands

-

-

 

80

14,2

 

220

13,7

Jönköpings

-

-

 

10

1,4

 

240

19,1

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

60

10,4

 

290

48,0

Gotlands

-

-

 

180

16,5

 

40

9,2

Blekinge

-

-

 

..

..

 

..

..

Skåne

-

-

 

40

3,2

 

230

30,5

Hallands

..

..

 

140

21,0

 

90

14,6

Västra Götalands

-

-

 

630

22,3

 

520

4,4

Värmlands

-

-

 

40

3,1

 

350

8,3

Örebro

-

-

 

..

..

 

20

1,7

Västmanlands

-

-

 

0

0,0

 

80

3,0

Dalarnas

-

-

 

20

1,2

 

80

8,0

Gävleborgs

-

-

 

120

5,4

 

190

13,2

Västernorrlands

-

-

 

410

28,7

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

240

20,5

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

0

0,3

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

130

13,3

 

60

13,5

Götalands mellanbygder

..

..

 

200

10,2

 

260

20,4

Götalands norra slättbygder

-

-

 

270

13,6

 

390

4,7

Svealands slättbygder

..

..

 

40

1,0

 

390

3,9

Götalands skogsbygder

..

..

 

460

14,3

 

1 000

15,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

100

4,2

 

360

8,3

Nedre Norrland

-

-

 

800

17,3

 

380

21,5

Övre Norrland

-

-

 

50

2,0

 

240

27,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

..

..

 

2 060

9,5

 

3 060

9,1

2004

..

..

 

540

2,4

 

920

2,6

2003

..

..

 

910

4,3

 

3 060

9,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2005

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2005

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

320

10,2

Uppsala

..

..

 

530

41,9

 

550

8,1

Södermanlands

0

1,1

 

100

25,1

 

220

3,9

Östergötlands

20

3,0

 

420

47,5

 

750

10,1

Jönköpings

..

..

 

670

81,7

 

920

26,1

Kronobergs

..

..

 

260

70,6

 

400

33,0

Kalmar

..

..

 

..

..

 

760

32,8

Gotlands

50

18,4

 

200

46,0

 

470

15,7

Blekinge

..

..

 

..

..

 

110

29,1

Skåne

..

..

 

400

47,2

 

680

14,0

Hallands

..

..

 

..

..

 

670

23,3

Västra Götalands

60

4,3

 

2 380

46,9

 

3 640

12,9

Värmlands

..

..

 

680

72,1

 

1 120

16,1

Örebro

..

..

 

..

..

 

200

7,8

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

120

1,6

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

320

10,1

Gävleborgs

..

..

 

1 030

77,6

 

1 350

25,9

Västernorrlands

..

..

 

1 200

91,3

 

1 690

54,5

Jämtlands

-

-

 

1 220

92,8

 

1 460

55,7

Västerbottens

-

-

 

800

92,1

 

920

30,3

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

490

27,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

 

410

12,4

Götalands mellanbygder

60

11,3

 

600

54,9

 

1 150

16,8

Götalands norra slättbygder

90

5,4

 

1 740

49,4

 

2 510

10,4

Svealands slättbygder

10

0,6

 

1 110

39,0

 

1 630

5,9

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

2 430

59,8

 

3 980

23,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

760

44,9

 

1 220

12,0

Nedre Norrland

..

..

 

3 340

89,2

 

4 570

44,6

Övre Norrland

-

-

 

1 300

86,9

 

1 590

31,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

170

3,9

 

11 660

61,6

 

17 300

16,5

2004

40

0,8

 

6 930

37,1

 

8 550

8,0

2003

100

2,3

 

10 780

60,5

 

15 100

14,7


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.