Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2005. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

32

4 700

1,8

1 140

Uppsala

126

5 170

1,5

6 680

Södermanlands

58

4 490

3,0

2 900

Östergötlands

63

5 030

3,7

2 450

Jönköpings

4

..

..

130

Kronobergs

3

..

..

50

Kalmar

21

4 940

3,5

880

Gotlands

45

5 000

2,5

1 860

Blekinge

19

..

..

990

Skåne

206

5 800

1,6

11 610

Hallands

62

5 980

2,9

2 860

Västra Götalands

82

4 660

3,5

3 560

Värmlands

16

..

..

503

Örebro

96

5 530

2,2

5 660

Västmanlands

143

4 170

2,4

6 670

Dalarnas

31

3 130

5,9

410

Gävleborgs

12

..

..

230

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

207

6 260

1,2

11 290

Götalands mellanbygder

127

4 840

2,1

6 020

Götalands norra slättbygder

112

4 810

3,0

5 020

Svealands slättbygder

450

4 880

1,1

22 740

Götalands skogsbygder

50

4 790

5,5

1 840

Mellersta Sveriges skogsb

64

3 940

5,0

1 490

Nedre Norrland

10

..

..

170

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2005

1 020

5 090

0,8

48 570

2004

779

5 150

0,7

43 410

2003

736

5 290

0,6

38 920


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.