Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

24. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2005. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

51

49

2

0

Uppsala

122

118

2

2

Södermanlands

104

100

2

2

Östergötlands

139

135

1

3

Jönköpings

61

58

2

1

Kronobergs

33

33

0

0

Kalmar

53

51

1

1

Gotlands

67

67

0

0

Blekinge

24

24

0

0

Skåne

94

90

3

1

Hallands

56

53

1

2

Västra Götalands

207

192

5

10

Värmlands

106

99

4

3

Örebro

48

44

1

3

Västmanlands

122

119

1

2

Dalarnas

58

57

1

0

Gävleborgs

70

64

3

3

Västernorrlands

56

55

1

0

Jämtlands

48

48

0

0

Västerbottens

48

47

1

0

Norrbottens

36

36

0

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

75

69

3

3

Götalands mellanbygder

151

149

1

1

Götalands norra slättbygder

235

223

5

7

Svealands slättbygder

484

463

12

9

Götalands skogsbygder

247

236

4

7

Mellersta Sveriges skogsbygder

159

155

1

3

Nedre Norrland

166

159

4

3

Övre Norrland

86

85

1

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

1 603

1 539

31

33

2004

1 601

1 518

39

44

2003

1 303

1 231

30

42


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.