Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Matpotatis 2005. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

25. Table potatoes in 2005. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

4

3

1

Uppsala

2

2

0

Södermanlands

3

3

0

Östergötlands

4

4

0

Jönköpings

9

9

0

Kronobergs

1

1

0

Kalmar

9

9

0

Gotlands

18

17

1

Blekinge

7

7

0

Skåne

16

15

1

Hallands

5

5

0

Västra Götalands

32

28

4

Värmlands

11

11

0

Örebro

4

4

0

Västmanlands

2

2

0

Dalarnas

15

12

3

Gävleborgs

18

15

3

Västernorrlands

15

15

0

Jämtlands

8

8

0

Västerbottens

7

6

1

Norrbottens

10

8

2

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

12

0

Götalands mellanbygder

35

33

2

Götalands norra slättbygder

18

16

2

Svealands slättbygder

15

14

1

Götalands skogsbygder

34

32

2

Mellersta Sveriges skogsbygder

27

24

3

Nedre Norrland

42

39

3

Övre Norrland

17

14

3

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2005

200

184

16

2004

209

197

12

2003

223

213

10


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.