Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

26. Slåttervall och betesvall 2005. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

26. Temporary grasses and grazings in 2005. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

14

10

4

Uppsala

19

13

6

Södermanlands

24

22

2

Östergötlands

42

32

10

Jönköpings

19

18

1

Kronobergs

7

6

1

Kalmar

17

15

2

Gotlands

31

28

3

Blekinge

3

3

0

Skåne

47

37

10

Hallands

23

22

1

Västra Götalands

97

83

14

Värmlands

43

36

7

Örebro

17

14

3

Västmanlands

14

11

3

Dalarnas

9

8

1

Gävleborgs

19

18

1

Västernorrlands

21

16

5

Jämtlands

26

24

2

Västerbottens

25

19

6

Norrbottens

8

7

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

25

5

Götalands mellanbygder

54

48

6

Götalands norra slättbygder

58

50

8

Svealands slättbygder

98

80

18

Götalands skogsbygder

129

109

20

Mellersta Sveriges skogsbygder

58

48

10

Nedre Norrland

63

54

9

Övre Norrland

35

28

7

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2005

525

442

83

2004

522

448

74

2003

526

469

57


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.