Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Höstråg. Skörd 2005. Ekologisk odling

3a. Winter rye. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

30

12,0

..

..

..

Uppsala

10

..

..

220

15,1

..

..

..

Södermanlands

10

..

..

210

28,0

..

..

..

Östergötlands

19

..

..

450

15,6

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

10

63,0

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

30

88,6

..

..

..

Kalmar

4

..

..

110

30,0

..

..

..

Gotlands

10

..

..

200

25,9

..

..

..

Blekinge

1

..

..

0

1,3

..

..

..

Skåne

13

..

..

400

4,4

..

..

..

Hallands

11

..

..

170

37,4

..

..

..

Västra Götalands

16

..

..

580

17,3

..

..

..

Värmlands

3

..

..

20

10,9

..

..

..

Örebro

6

..

..

110

11,9

..

..

..

Västmanlands

6

..

..

160

46,4

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

40

20,9

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

69,1

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

280

6,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

19

..

..

420

7,5

..

..

..

Götalands norra slättbygder

24

2 920

4,3

800

14,2

2 320

4,5

52

Svealands slättbygder

33

3 270

1,9

670

18,5

2 190

1,9

72

Götalands skogsbygder

14

..

..

380

36,9

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

14

..

..

200

28,6

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

10

17,3

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

121

3 060

2,0

2 740

12,8

8 370

2,3

56

2004

166

3 095

1,2

3 360

13,9

10 400

1,2

53

2003

112

2 660

1,9

2 620

10,9

6 900

1,9

52


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.