Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2005. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

220

Uppsala

45

5 180

1,8

1 250

Södermanlands

20

3 600

8,9

530

Östergötlands

67

5 730

3,2

2 430

Jönköpings

-

-

-

0

Kronobergs

-

-

-

0

Kalmar

11

..

..

260

Gotlands

25

4 060

9,3

560

Blekinge

3

..

..

140

Skåne

142

6 130

2,6

8 730

Hallands

12

..

..

280

Västra Götalands

60

5 720

6,9

2 770

Värmlands

3

..

..

120

Örebro

26

4 140

4,5

850

Västmanlands

13

..

..

190

Dalarnas

11

..

..

170

Gävleborgs

2

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

89

6 310

2,9

4 430

Götalands mellanbygder

87

5 430

4,2

5 200

Götalands norra slättbygder

109

5 610

2,9

4 780

Svealands slättbygder

108

4 550

2,5

2 940

Götalands skogsbygder

27

5 910

14,2

650

Mellersta Sveriges skogsb

28

4 060

5,2

500

Nedre Norrland

2

..

..

20

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2005

450

5 480

1,8

18 510

2004

470

5 820

1,0

20 840

2003

533

5 090

1,2

21 530


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.