Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2005. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2005. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

110

Uppsala

1

..

..

80

Södermanlands

2

..

..

20

Östergötlands

1

..

..

290

Jönköpings

2

..

..

90

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

26

5 180

4,4

1 250

Gotlands

25

4 500

6,9

860

Blekinge

3

..

..

100

Skåne

47

6 560

2,2

1 790

Hallands

2

..

..

50

Västra Götalands

6

..

..

440

Värmlands

-

-

-

50

Örebro

-

-

-

20

Västmanlands

-

-

-

140

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

29

6 770

3,0

1 100

Götalands mellanbygder

68

5 220

3,0

2 800

Götalands norra slättbygder

7

..

..

640

Svealands slättbygder

4

..

..

410

Götalands skogsbygder

8

..

..

320

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

50

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2005

116

5 800

2,1

5 310

2004

106

5 600

2,6

5 190

2003

142

4 540

2,7

6 210


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.