Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

JO 16 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2005. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2005. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

560

6,1

..

..

..

Uppsala

21

2 570

9,0

1 020

3,2

2 600

9,1

59

Södermanlands

24

2 840

5,7

610

5,2

1 700

5,7

66

Östergötlands

21

2 710

8,1

480

2,8

1 300

11,7

60

Jönköpings

25

2 950

7,9

980

14,4

2 900

7,9

79

Kronobergs

12

..

..

260

9,6

..

..

..

Kalmar

19

..

..

560

3,9

..

..

..

Gotlands

30

2 740

3,6

920

6,4

2 500

6,1

70

Blekinge

14

..

..

120

2,8

..

..

..

Skåne

43

3 570

4,6

1 220

1,4

4 400

4,9

65

Hallands

19

..

..

530

2,5

..

..

..

Västra Götalands

37

2 370

3,9

2 200

4,7

5 200

14,2

56

Värmlands

20

2 450

5,3

1 200

9,9

2 900

5,6

63

Örebro

13

..

..

290

1,5

..

..

..

Västmanlands

22

2 210

8,4

750

3,0

1 700

8,4

53

Dalarnas

32

1 990

6,6

1 300

10,7

2 600

6,7

59

Gävleborgs

35

1 460

11,1

2 100

18,3

3 100

12,0

53

Västernorrlands

21

1 320

9,5

1 010

23,4

1 300

16,2

51

Jämtlands

20

2 140

3,6

650

49,0

2 000

12,2

64

Västerbottens

21

1 570

8,7

1 530

14,8

2 400

8,7

61

Norrbottens

15

..

..

1 010

25,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

3 870

2,5

830

1,2

3 200

8,8

67

Götalands mellanbygder

75

2 980

3,2

1 780

3,3

5 300

4,1

71

Götalands norra slättbygder

37

2 450

4,1

1 730

3,7

4 200

9,9

53

Svealands slättbygder

93

2 560

3,8

3 760

3,7

9 600

3,8

59

Götalands skogsbygder

75

2 740

4,9

2 780

7,0

7 600

10,5

72

Mellersta Sveriges skogsb

70

2 140

4,9

2 340

10,4

5 000

5,5

65

Nedre Norrland

68

1 580

5,8

3 820

21,7

6 000

7,8

55

Övre Norrland

36

1 780

7,2

2 570

17,8

4 600

7,2

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

479

2 300

2,1

19 610

5,4

45 200

2,8

53

2004

509

2 540

1,9

21 620

5,6

54 800

2,0

58

2003

425

2 410

1,7

20 190

5,6

48 600

2,0

56


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.