Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

9. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

10. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

11. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

12. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

13. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

14. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

15. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

16. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

17. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

18. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

19. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2006

20. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2006, hektar

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2006, procent

22. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

23. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

24. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

25. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

26. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2006

27. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

28. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

29. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder

30. Spannmål, ärter och oljeväxter. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2006

31. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2006

32. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2006

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure