Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

102

5 090

2,0

13 970

71 100

2,0

Uppsala

187

5 400

1,3

28 140

151 900

1,3

Södermanlands

159

5 120

1,3

23 420

119 900

1,3

Östergötlands

267

5 940

1,1

46 140

274 300

1,1

Jönköpings

21

4 040

10,6

950

3 900

10,6

Kronobergs

13

..

..

450

..

..

Kalmar

98

4 690

3,1

10 240

48 000

3,2

Gotlands

98

4 170

3,0

5 980

24 900

3,0

Blekinge

30

5 460

7,0

1 750

9 500

7,0

Skåne

494

5 950

1,4

89 450

532 100

1,4

Hallands

92

6 090

2,4

8 380

51 000

2,4

Västra Götalands

356

5 980

1,1

57 120

341 700

1,1

Värmlands

46

5 140

4,0

3 090

15 900

4,0

Örebro

101

5 820

1,6

9 850

57 300

1,6

Västmanlands

143

5 100

2,2

16 380

83 600

2,2

Dalarnas

30

4 360

5,6

1 480

6 500

5,6

Gävleborgs

14

..

..

560

..

..

Västernorrlands

1

..

..

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

445

6 320

1,2

77 640

491 100

1,2

Götalands mellanbygder

304

4 490

2,6

32 300

145 000

2,6

Götalands norra slättbygder

546

6 050

0,8

92 700

560 400

0,8

Svealands slättbygder

714

5 260

0,7

93 250

491 000

0,7

Götalands skogsbygder

147

4 690

4,4

15 140

71 000

4,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

91

4 970

3,0

6 140

30 500

3,0

Nedre Norrland

5

..

..

220

..

..

Övre Norrland

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

2003

2 424

5 560

0,7

363 910

2 025 400

0,7

2002

2 275

6 400

0,5

285 060

1 823 200

0,5

2001

2 415

5 970

0,7

354 040

2 112 800

0,7


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.