Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

10. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

20

..

..

Uppsala

3

..

..

150

..

..

Södermanlands

6

..

..

130

..

..

Östergötlands

12

..

..

580

..

..

Jönköpings

2

..

..

20

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

0

..

..

Gotlands

-

-

-

0

..

..

Blekinge

-

-

-

0

..

..

Skåne

14

..

..

780

..

..

Hallands

15

..

..

570

..

..

Västra Götalands

51

2 030

5,5

3 510

7 100

5,5

Värmlands

6

..

..

180

..

..

Örebro

-

-

-

10

..

..

Västmanlands

6

..

..

150

..

..

Dalarnas

-

-

-

50

..

..

Gävleborgs

2

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

2 120

4,6

1 210

2 600

4,6

Götalands mellanbygder

-

-

-

20

..

..

Götalands norra slättbygder

58

2 140

4,9

3 740

8 000

4,9

Svealands slättbygder

21

2 170

8,1

600

1 300

14,8

Götalands skogsbygder

8

..

..

480

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

3

..

..

100

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2006

117

2 130

3,4

6 120

13 000

3,6

2005

146

2 320

3,6

6 430

14 900

4,1

2004

101

2 260

4,0

5 510

12 400

4,0


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.