Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

11. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

22

2 470

7,3

800

2 000

7,3

Uppsala

26

2 410

4,8

930

2 200

4,8

Södermanlands

20

2 360

3,1

830

2 000

3,1

Östergötlands

144

2 990

1,7

7 000

20 900

1,7

Jönköpings

9

..

..

140

..

..

Kronobergs

2

..

..

..

..

..

Kalmar

51

3 040

2,1

1 840

5 600

2,1

Gotlands

54

2 390

3,5

1 580

3 800

3,5

Blekinge

13

..

..

300

..

..

Skåne

346

3 450

0,7

24 010

82 900

0,7

Hallands

53

3 220

2,1

1 390

4 500

2,1

Västra Götalands

178

2 990

2,0

8 230

24 600

2,0

Värmlands

6

..

..

90

..

..

Örebro

14

..

..

330

..

..

Västmanlands

3

..

..

110

..

..

Dalarnas

1

..

..

20

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

302

3 460

0,7

19 090

66 100

0,7

Götalands mellanbygder

192

3 170

1,3

9 210

29 200

1,3

Götalands norra slättbygder

290

3 030

1,4

13 970

42 300

1,4

Svealands slättbygder

91

2 460

3,0

3 060

7 500

3,0

Götalands skogsbygder

55

2 740

4,2

1 930

5 300

4,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

12

..

..

350

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

2002

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8

2001

542

3 100

0,8

19 900

61 700

0,8


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.