Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

12. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

54

1 590

3,1

2 450

3 900

3,1

Uppsala

101

1 780

2,0

5 390

9 600

2,0

Södermanlands

74

1 920

1,5

3 660

7 000

1,5

Östergötlands

70

1 940

2,3

2 700

5 200

2,3

Jönköpings

4

..

..

80

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

7

..

..

240

..

..

Gotlands

39

1 240

5,6

1 210

1 500

5,6

Blekinge

11

..

..

170

..

..

Skåne

45

1 170

3,5

2 490

2 900

3,5

Hallands

28

1 630

4,2

820

1 300

4,2

Västra Götalands

146

1 730

2,6

7 500

13 000

2,8

Värmlands

21

1 330

4,8

680

900

4,8

Örebro

74

1 840

2,4

3 460

6 400

2,4

Västmanlands

83

1 700

2,5

3 920

6 600

2,5

Dalarnas

5

..

..

190

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

45

1 300

3,8

1 810

2 400

3,8

Götalands mellanbygder

56

1 230

4,5

2 430

3 000

4,5

Götalands norra slättbygder

178

1 850

2,1

8 630

15 900

2,2

Svealands slättbygder

398

1 750

1,0

19 150

33 600

1,0

Götalands skogsbygder

61

1 380

5,0

1 900

2 600

5,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

1 630

3,9

1 070

1 700

3,9

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

2003

723

1 920

0,8

26 670

51 100

0,8

2002

630

2 110

0,9

21 900

46 300

0,9

2001

410

1 980

1,3

13 590

26 900

1,3


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.