Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

14. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

260

..

..

Uppsala

13

..

..

580

..

..

Södermanlands

12

..

..

460

..

..

Östergötlands

7

..

..

310

..

..

Jönköpings

1

..

..

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

50

..

..

Kalmar

3

..

..

100

..

..

Gotlands

11

..

..

200

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

30

..

..

Hallands

6

..

..

150

..

..

Västra Götalands

26

1 130

9,4

1 560

1 800

9,4

Värmlands

31

910

15,2

830

800

15,2

Örebro

14

..

..

340

..

..

Västmanlands

21

1 070

8,9

560

600

8,9

Dalarnas

21

1 400

3,4

400

600

3,4

Gävleborgs

17

..

..

340

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

120

..

..

Götalands mellanbygder

11

..

..

220

..

..

Götalands norra slättbygder

25

1 200

8,1

1 430

1 700

8,1

Svealands slättbygder

83

1 180

6,4

2 690

3 200

6,7

Götalands skogsbygder

13

..

..

550

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

1 110

4,0

1 150

1 300

4,0

Nedre Norrland

4

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2006

190

1 170

3,7

6 210

7 300

3,8

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

2003

242

1 360

1,5

7 730

10 500

1,5

2002

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5

2001

331

1 550

2,1

10 420

16 200

2,1


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.