Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

15. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

400

..

..

Uppsala

17

..

..

1 030

..

..

Södermanlands

22

1 410

2,9

780

1 100

2,9

Östergötlands

76

1 500

3,2

3 670

5 500

3,2

Jönköpings

1

..

..

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

50

..

..

Gotlands

-

-

-

30

..

..

Blekinge

-

-

-

..

..

..

Skåne

11

..

..

400

..

..

Hallands

2

..

..

60

..

..

Västra Götalands

31

1 160

8,1

1 650

1 900

8,1

Värmlands

-

-

-

0

..

..

Örebro

10

..

..

290

..

..

Västmanlands

8

..

..

300

..

..

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

370

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

180

..

..

Götalands norra slättbygder

96

1 420

3,5

4 950

7 000

3,5

Svealands slättbygder

65

1 380

2,1

2 750

3 800

2,1

Götalands skogsbygder

4

..

..

140

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

320

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2006

190

1 370

2,3

8 690

11 900

2,4

2005

236

1 600

2,2

9 850

15 700

2,2

2004

145

2 020

1,5

5 740

11 600

1,5

2003

109

1 850

2,5

3 710

6 900

2,5

2002

88

1 700

3,1

3 080

5 200

3,2

2001

141

780

7,0

4 260

3 300

7,2


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.