Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006

JO 16 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2006

16. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2006

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

..

100

..

..

Uppsala

13

..

..

..

240

..

..

Södermanlands

4

..

..

..

100

..

..

Östergötlands

72

34 880

31 580

1,6

1 810

57 100

1,6

Jönköpings

15

..

..

..

270

..

..

Kronobergs

8

..

..

..

120

..

..

Kalmar

37

25 200

23 280

5,7

490

11 400

5,7

Gotlands

45

27 280

25 160

2,3

790

19 900

2,3

Blekinge

7

..

..

..

110

..

..

Skåne

348

27 760

26 070

1,6

6 680

174 100

1,6

Hallands

88

33 520

31 120

1,4

2 400

74 600

1,4

Västra Götalands

129

31 010

28 100

2,0

3 130

88 000

2,0

Värmlands

35

24 770

22 130

4,2

560

12 400

4,2

Örebro

38

29 870

26 710

2,4

690

18 300

2,4

Västmanlands

8

..

..

..

110

..

..

Dalarnas

42

25 000

21 870

3,7

860

18 900

3,7

Gävleborgs

27

19 650

17 330

4,0

310

5 500

4,0

Västernorrlands

23

14 660

12 760

13,1

210

2 700

13,1

Jämtlands

12

..

..

..

180

..

..

Västerbottens

36

21 510

16 990

2,8

430

7 300

2,8

Norrbottens

32

22 570

17 860

1,7

630

11 300

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

273

31 330

29 240

0,9

5 880

171 900

0,9

Götalands mellanbygder

228

25 620

24 060

2,6

4 200

100 900

2,6

Götalands norra slättbygder

168

34 140

30 940

0,8

4 190

129 800

0,8

Svealands slättbygder

84

26 920

24 110

2,7

1 450

34 900

2,7

Götalands skogsbygder

71

24 280

22 120

3,9

1 410

31 100

3,9

Mell Sveriges skogsbygder

46

23 740

21 020

3,1

910

19 100

3,1

Nedre Norrland

85

20 090

17 490

4,2

1 100

19 200

4,2

Övre Norrland

68

22 150

17 520

1,6

1 080

18 900

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

2002

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8

2001

1 106

28 590

26 160

0,9

23 780

621 900

0,9


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.